Eftersök och Viltspår

Har varit på eftersökskurs hos Renslingans kennel. Efter kursen så gjorde Raya anlagsprovet i viltspår vilket hon klarade utan problem. En mycket trevlig helg med flera andra Drentar. Gratulerar även Rayas bror som med klarade viltspårsprovet.