Kontakt

Fjällrikets Kennel
Marlen Jonsson Nord
Telefon: 073-8432359  Ring gäran mellan kl 18-21
E-post: Skriv nedan eller till marwon@hotmail.com
                

Skicka mejl

Adress

Nadokvägen 18
93893 Laisvall