Nu håller vi tummarna för valpar

UPPDATERING 16/2 Raya är tyvär inte dräktig

Emil från Belgien har varit på en veckas semester här i norra Sverige med hans ägare Rony och Sonja.

Raya jagar outtröttligt, anpassar sig efter terrängen och har verkligen älskat att jaga seden hon var liten. Raya jagar ripa och skogsfågel tillsammans med mig på fjäll och i skog. Hon har även stort intresse av annat vilt, hon har bland annat spårat björn och skällt på så kallad permobjörn. Raya är viltspårschampion.
I Belgien finns det inte så mycket skog utom där är det fälten som stäcker ut sig. Emiel apporterar allt slags småvilt både på land och i vatten, tar utan problem räv och stora gäss. Han har imponerande resultat på SJP prov redan vid ung ålder. Emil är utställningschampion

Båda hundarna är fria från höft- och armbågs dysplasi. De är även ögonlysta utan anmärkning.

Vi hoppas att denna kombinationen ger avkommor med högt viltintresse, att det blir goda ståendefågelhundar samt apportörer men även att ska kunna användas till nästan all typ av jakt. Vi tror även på att de blir friska och vackra hundar. Detta är en aktiv ras som gillar att arbeta. Ta kontakt om du vill veta mer.

Nu håller vi tummarna för valpar sista veckan i januari

_________________________________________________________________________

Emil from Belgium has been on holiday here in northern Sweden with his owners Rony and Sonja.

Raya hunts tirelessly, adapts to the terrain and has truly loved hunting since she was young. Raya hunts grouse with me in the mountains and in the forest. She also has a great interest in other game, she has, among other things, tracked bears and barked at so-called permo bears (bear test). Raya is gametrack champion.

In Belgium, it is the fields that exist. Emiel retrieves all kinds of small game both on land and in water, carrying foxes and large geese without problems. He has impressive results on the SJP test already at a young age. Emil is a show champion.

Both dogs are free of hip and elbow dysplasia. They also have healthy eyes.

We hope that this combination will produce offspring with a high interest in hunting, that they will be good pointingdogs and retrievers, but also that they will be able to be used for almost all types of hunting. We also believe that they will become healthy and beautiful dogs. This is an active breed that likes to work. Get in touch if you want to know more.

Now we are keeping our fingers crossed for puppies in the last week of January