Hälleforshund

Hälleforshunden är en svensk älghundsras som erkändes av Svenska Kennelklubben år 2000

Grunden till rasen lades 1936 i Hällefors. Hälleforshunden härstammar från de ryska slädhundarna Ostjak och blandraser av spets hundar

I skogen är Hälleforshundens styrka dess uthållighet, rasen skall kunna jaga i hårt väder och svår terräng i åtskilliga dagar utan att krokna

Hunden ska vara stark, modig, energisk och ha stor viltskärpa

Hälleforsaren visar ofta tydliga tendenser till att vara en enmanshund, som i skogen eller hemmet inte bryr sig märkvärt om främlingar. Trotts detta är den en trevlig familjehund.

Rasbeskrivning

Ursprungsland/hemland: Sverige

Användningsområde: Älghund

Storlek: Hanhund: 55-63 cm. Tik: 52-60 cm.

Klassifikation: Grupp 5, sektion 2

Bakgrund/ändamål: Hälleforshund härstammar från en kull älghundar som föddes i slutet av 1930-talet nära Hällefors bruk. Modertiken var en gråbeige ostjaktik från ett spann ostjaker som införts från Sibirien i mitten av 1930-talet. Far till valparna var en välrenommerad älghund av korsad stam. Hans bakgrund är av betydelse och anses vara en del av anledningen till att de gula älghundarna, ”hälleforsarna”, alls blev omtalade. År 1930 föddes en gulaktig spets sydväst om Sundsvall vilken kom till Hällefors bruk. Hunden blev berömd för det lär ha fällts 156 älgar för honom och inte minst blev han farfarsfar till den nämnda kullen av hälleforshundar födda i slutet av 1930-talet. Kullens ättlingar blev kända som formidabla älghundar, med sällan skådad stark fysik och hållbarhet. Hälleforshund har aldrig haft annat syfte än att vara en duktig älghund. De viktigaste kriterierna har varit och kommer att vara jaktdugligheten. Det som också har gjort hundarna omtalade är den gula eller gulröda pälsfärgen, vanligen med mörk ansiktsmask. Hälleforshund började registreras hos SKK år 2000. Samma år antogs standarden och tillstånd för jaktprovsdeltagande medgavs.


Helhetsintryck/Utseende: Hunden skall vara en medelstor till stor spetshund av utpräglad jakthundstyp. Kroppsbyggnaden skall vara svagt rektangulär, torr och kraftig med god resning. Den får inte vara för tung.
Hälleforshund skall ge intryck av en stark, modig och energisk jaktspets. Rasen är en utpräglad jakthund med dokumenterad viltskärpa och framförallt är den en duglig älghund. Den är känd för att vara en så kallad enmanshund.

Jaktegenskaper/karaktär: Jaktsamarbetet mellan hundförare och hund ska vara god, efter avslutat älgarbete skall hunden återvända till föraren. Hälleforsaren arbetar aktivt för att ställa älgen, helst vid upptag, om älgen flyr skall den göra allt för att få stopp på älgen.
När man gått igenom en såt skall känslan vara att såten är effektivt genomsökt av hunden.
Hälleforsaren älskar att skälla älg på ståndskall, fram till dess att hundföraren kommer på plats för att avsluta eller locka in hunden. Bedömningar i samband med utställningar under det senaste decenniet har genomgående visat på god mentalitet hos hundarna. Hälleforshunden beskrivs ofta av sin ägare som pigg, vaken och arbetsvillig. Den anses också vara en lättlärd och trevlig familjehund som ytterst sällan visar dominansaggression inom familjen. Den har en starkt utvecklad flockkänsla och förstår väl sin plats i rangordningen. Hos enstaka individer kan detta ge intrycket av att den är vek, d.v.s. den noterar och reagerar tydligt på flockledarens vilja.  Under jakt visar hundarna ofta tydlig reservation mot andra jägare och främlingar, vilket ibland kan vara besvärande om någon mera än ägaren följer hunden under jakten. Många hälleforshundar uppvisar s.k. enmanshundmentalitet.


Våra tankar/erfarnheter: